Specialistvård inom mental hälsa och välmående


utredningar

I alla utredningar ingår bedömning av specialistläkare i psykiatri och legitimerad psykolog. Vi gör de neuropsykologiska tester och fysiska undersökningar som behövs för att säkerställa hög vårdkvalitet. Som patient kan du alltid räkna med att vi är utförliga och inte missar diagnoser eller områden som är viktiga. Efter genomförd utredning lämnar vi ett fullständigt psykiatriskt utlåtande. 

Utredningsinnehåll

En psykiatrisk utredning hos oss täcker neuropsykiatriska diagnoser (som exempelvis ADHD, autism och intellektuella funktionsvariationer), affektiva tillstånd (som exempelvis depression och ångest) men även andra diagnoser som kan påverka mental hälsa. Utredningen inkluderar därför de flesta tillstånd som kan leda till försämrad funktionsförmåga och mående. Här utgår vi från hälso- och sjukvårdens standardnivå i neuropsykiatriska utredningar. 

Kostnad: 30000 kr/utredning

Hur söker man till oss?

Alla som är 18 år och äldre har möjlighet att söka privatfinansierad vård på våra mottagningar. Privatfinansierad vård medför bättre service men omfattas inte av högkostnadsskyddet. 


Vi gör även neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av regionerna för vuxna. För att söka hit behöver du stå på väntelista för utredning inom regionfinansierad psykiatri eller habilitering och få en remiss till oss. 


För dig som står i kö till neuropsykiatrisk utredning hos en offentlig vårdgivare finns möjlighet att be om remiss till oss från din vårdgivare. 

Väntetid

Gordius har just nu ingen väntetid för utredning eller behandling.