Specialister inom mental hälsa och välmående


utredningar

I alla utredningar ingår bedömning av specialistläkare i psykiatri och legitimerad psykolog, i de flesta fall erbjuder vi även bedömning av arbetsterapeut. Vi gör de neuropsykologiska tester och fysiska undersökningar som behövs för att säkerställa hög vårdkvalitet. Som patient kan du alltid räkna med att vi är utförliga och inte missar diagnoser eller områden som är viktiga. Efter genomförd utredning lämnar vi ett fullständigt utlåtande så att du kan känna dig trygg.

Utredningsinnehåll

En psykiatrisk utredning hos oss täcker neuropsykiatriska diagnoser (som exempelvis ADHD, autism och intellektuella funktionsvariationer), affektiva tillstånd (som exempelvis depression och ångest) men även andra diagnoser som kan påverka mental hälsa. Utredningen inkluderar därför de flesta tillstånd som kan leda till försämrad funktionsförmåga och mående. Här utgår vi från hälso- och sjukvårdens standardnivå i neuropsykiatriska utredningar.

Hur söker man till oss?

Alla som är 18 år och äldre samt är folkbokförda i Sverige eller är skatteskyldiga i ett svenskt landsting har möjlighet att söka till våra mottagningar för en neuropsykiatrisk utredning genom det fria hälsovalet. I dagsläget krävs en remiss från valfri vårdgivare som exempelvis vårdcentral/hälsocentral/studenthälsa/företagshälsovård eller annan vårdgivare. Om du behöver stöd och vägledning kring utredning är du välkommen att kontakta oss via en intresseanmälan som du hittar via följande länk: Intresseanmälan – Neuropsykiatrisk utredning Vuxen.pdf


Som patienten betalar man då 150 kr per besök. Utredningen omfattas då av högkostnadsskyddet och besök på Gordius mottagning ingår då i högkostnadsskyddet.


Flera regioner har infört remisskrav från en specialistpsykiatrisk mottagning för utredning vilket innebär att andra vårdgivare i regionen inte kan remittera till oss. Information om vad som gäller i din region finns här.

Information om remiss till Gordius för neuropsykiatrisk utredning hittar du via följande länk: Info till primärvården.pdf

Väntetid

Gordius har just nu endast ca 4 veckors väntetid för neuropsykiatriska utredningar