Specialister inom mental hälsa och välmående


Medarbetare

Ludvig Hallberg

Ludvig är specialistläkare i psykiatri och medicine doktor och medicinskt ansvarig läkare på Gordius. Han har en stor erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t ex ADHD och autism.

Han har disputerat inom depression och ångestsjukdomar. Ludvigs kliniska intressen inkluderar affektiva sjukdomar, beroendesjukdom och stressrelaterade sjukdomar. Han är intresserad av mindfulness och att hjälpa patienter hitta en livsbalans.

Nima Widestedt

Nima är legitimerad psykolog och verksamhetschef på Gordius. Han har arbetat inom psykiatrin, beroendevården och primärvården både hos offentliga och privata vårdgivare. Nima har en gedigen erfarenhet av psykologiskt behandlings- och utredningsarbete och traumabehandling.

Som människor har vi lätt att fokusera på problem som kan kännas överväldigande och skapa en känsla av maktlöshet. Nima menar att nyckeln till ett bättre mående ligger i en god förståelse för problemen och vad som håller dem vid liv.

Han lägger framförallt fokus på att tillsammans med patienten arbeta fram skräddarsydda lösningar som fungerar efter patientens förutsättningar och är hållbara över tid. Här är slutmålet att man inte ska behöva kämpa med för att må bra.

Malin Lagström

Malin är legitimerad arbetsterapeut och har en medicine magister i arbetsterapi. Hon har arbetat med både utredning och behandling inom psykiatri och habilitering i både offentlig och privat vård.

Som arbetsterapeut arbetar Malin med att få vardagspusslet att fungera med nya strategier samt med hjälpmedel när så krävs. Att hitta en fungerande balans mellan aktivitet och vila är en stor del i hennes arbete med patienter.

Malin är även yogalärare och utbildad inom meditation och mindfulness och har mött många personer med stressrelaterad ohälsa både i sitt arbete som arbetsterapeut och yogalärare.

Camila Fonseca

Camila är sociolog med masterexamen i genus och migration med gedigen yrkeserfarenhet från privat, kommunal och ideell sektor. I rollen som organisationsutvecklare och vårdadministratör på Gordius lägger hon stort fokus på bemötande- och samverkansfrågor. Hon är en fena på att skapa en trygg och trivsam vårdprocess för patienter och samverkanspartners.


I bredare kontext har Camila erfarenhet inom analys av könsnormer med särskild inriktning inom konst och populärkultur. Även migrationspolitik och mänskliga rättigheter är ett stort intresse.