Specialister inom mental hälsa och välmående


Medarbetare

Ludvig Hallberg

Ludvig är specialistläkare i psykiatri och medicine doktor och medicinskt ansvarig läkare på Gordius. Han har en stor erfarenhet av utredning och behandling av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som t ex ADHD och autism.

Han har disputerat inom depression och ångestsjukdomar. Ludvigs kliniska intressen inkluderar affektiva sjukdomar, beroendesjukdom och stressrelaterade sjukdomar. Han är intresserad av mindfulness och att hjälpa patienter hitta en livsbalans.

Nima Widestedt

Nima är legitimerad psykolog och verksamhetschef på Gordius. Han har arbetat inom psykiatrin, beroendevården och primärvården både hos offentliga och privata vårdgivare. Nima har en gedigen erfarenhet av psykologiskt behandlings- och utredningsarbete och traumabehandling.

Som människor har vi lätt att fokusera på problem som kan kännas överväldigande och skapa en känsla av maktlöshet. Nima menar att nyckeln till ett bättre mående ligger i en god förståelse för problemen och vad som håller dem vid liv.

Han lägger framförallt fokus på att tillsammans med patienten arbeta fram skräddarsydda lösningar som fungerar efter patientens förutsättningar och är hållbara över tid. Här är slutmålet att man inte ska behöva kämpa med för att må bra.