Specialistvård inom mental hälsa och välmående


Samarbetspartners

Stjärnhusen och Kvarngården

Gordius står för den medicinska behandlingen på behandlingshemmen Stjärnhusen och Kvarngården.

Medisera


"Medisera vill främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov och erbjuder hälsokontroller online. Provtagning och laboratorieanalys håller hög klinisk standard, samma som svensk sjukvård, bland annat i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet."


https://medisera.se/