Specialister inom mental hälsa och välmående


Samarbetspartners


"Medisera vill främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov och erbjuder hälsokontroller online. Provtagning och laboratorieanalys håller hög klinisk standard, samma som svensk sjukvård, bland annat i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet."


https://medisera.se/