Specialistvård inom mental hälsa och välmående


Samarbete med socialtjänsten

Vi erbjuder utredning och behandling i öppenvård på våra mottagningar. För patienter som är i behov av inneliggande vård erbjuder vi utredning och behandling som del i HVB placering på Stjärnhusen och Kvarngården. För mer information hänvisar vi till vår samarbetspartner.