Specialistvård inom mental hälsa och välmående


företagshälsovård

Företag har möjlighet att köpa tjänster direkt eller ansluta sina medarbetare till oss för kontinuerliga insatser för att stärka välmående och hälsa. 

Baspaket medarbetare 

I detta paket erbjuder vi en medicinsk och psykologisk screening av varje ansluten medarbetare. Medarbetare som har en generellt god mental hälsa får rekommendationer för att förebygga stress och stärka sin mentala hälsa. Skulle vi identifiera risk för mental ohälsa eller kliniska symtom stödjer vi medarbetaren genom inledande behandling och remiss till lämplig mottagning. Vi kan även erbjuda utredning och längre behandlingsinsatser om uppdragsgivare skulle önska det. Från 990 kr/ medarbetare och månad.   


Avancerat paket medarbetare och organisation 

Här möter vi upp er organisation där vi kartlägger risker för psykisk hälsa, gör förebyggande insatser och följer både gruppen och individer tills vi uppnått goda resultat. Målsättningen är att etablera en god arbetsmiljö och välmående arbetsgrupp. Från 2500 kr/medarbetare och månad.