Specialistvård inom mental hälsa och välmående


Privat vård

Gordius är en privat psykiatrisk mottagning. Det innebär att du eller din arbetsgivare betalar för din vård hos oss enligt nedanstående prislista. Arbetsgivare kan stå för hela eller delar av kostnaden för utredning och behandling inom ramen för företagshälsovård. 


Besök till specialistläkare i psykiatri


Nybesök

Genomgång av tidigare journalhandlingar

Patientmöte upp till 60 minuter på mottagning eller via videolänk

Utfärdande av enkelt intyg - sjukskrivning

Recept

5000 kr


Uppföljningsbesök

Patientmöte upp till 30 minuter via video/person

Utfärdande av enkelt intyg - sjukskrivning

Recept

3500 kr


Receptförnyelse

Utöver ordinarie besök

400 kr


Andra omfattande intyg/möte

3000 kr per timme


Övrigt

Kostnad för prover tillkommer till självkostnadspris.

Besök till psykolog


Nybesök/bedömningssamtal 

Genomgång av tidigare journalhandlingar

Patientmöte upp till 60 minuter på mottagning eller via videolänk

2000 kr


Uppföljningsbesök

Patientmöte upp till 45 minuter 

2000 kr


Psykologisk behandling

2000 kr/ tillfälle

Det psykologiska arbetet på Gordius baseras på KBT, psykodynamisk terapi och eklektiska terapiformer där vi sammanväver olika terapiformer och perspektiv. Här kan diagnostik och behandling inkludera existentiella frågor, anknytningsteoretiska modeller och systemteoretisk grund.