Dataskydd och hantering av personuppgifter

Gordius AB orgnr. 559283-8006 behöver lagra viss data om dig som privatperson för att kunna ge dig bäst möjliga vård. Vi använder digitala tjänster för verksamhetens administration och journalföring. Som en del av detta samlar vi in och lagrar dina personuppgifter exempelvis ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter och uppgifter om din hälsa. Det är viktigt att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Vårt ansvar

Vår behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen. Behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet är tillåten eftersom den sker för att vi ska kunna fullgöra uppgifter som följer av avtal och lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut registerutdrag för vissa av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. Om du önskar få mer information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill göra en rättelse kontaktar du verksamhetens dataskyddsombud Nima Widestedt. Vi försöker alltid att svara och hjälpa dig i dessa frågor men du har även rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vad händer när du avslutat din vårdkontakt med oss?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Det finns dock uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara under längre tid, exempelvis din journal eller viss administrativ information till exempel fakturaunderlag.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss på info@gordius.se